ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v5 Launched Q4'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1235L v5 Launched Q4'15 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v5 Discontinued Q4'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1268L v5 Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v5 Launched Q4'15 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505L v5 Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505M v5 Launched Q3'15 4 3.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1535M v5 Launched Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache