ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100E Launched Q4'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100TE Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6102E Launched Q4'15 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6440EQ Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6442EQ Launched Q4'15 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500TE Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700TE Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820EQ Launched Q4'15 4 3.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6822EQ Launched Q4'15 4 2.80 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100 Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100H Discontinued Q3'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100T Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300 Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300T Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6320 Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6300HQ Discontinued Q3'15 4 3.20 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400 Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400T Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6440HQ Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500 Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500T Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600 Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600T Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700 Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700HQ Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700T Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820HK Discontinued Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6820HQ Discontinued Q3'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6920HQ Discontinued Q3'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4500 Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4500T Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4520 Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600K Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700K Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache