ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5250U Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5350U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5550U Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5650U Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB