ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5015U Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5020U Discontinued Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5200U Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5300U Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5500U Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5600U Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB