ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5600U Launched Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5500U Launched Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5300U Launched Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5200U Launched Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5020U Launched Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5015U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5010U Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-5005U Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
Intel® NUC Kit NUC5i3RYHS Discontinued Q3'18 2 2.00 GHz 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
Intel® NUC Kit NUC5i3RYHSN Discontinued Q4'18 2 2.00 GHz 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
Intel® NUC Kit NUC5i5MYHE Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
Intel® NUC Kit NUC5i3MYHE Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
Intel® NUC Kit NUC5i3RYH Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
Intel® NUC Kit NUC5i3RYK Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
Intel® NUC Board NUC5i5MYBE Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 15 W กราฟิก Intel® HD 5500
Intel® NUC Board NUC5i3MYBE Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 15 W กราฟิก Intel® HD 5500