กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J2900 Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® J2850 Launched Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3540 Launched Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3530 Launched Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3520 Launched Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® N3510 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® A1020 Launched Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1900 Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1850 Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1800 Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J1750 Launched Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2940 Launched Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2930 Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2920 Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2910 Launched Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2840 Launched Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2830 Launched Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2820 Launched Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2815 Launched Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2810 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2808 Launched Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2807 Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2806 Launched Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2805 Launched Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3845 Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache 10 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3827 Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache 8 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3826 Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache 7 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3825 Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 6 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3815 Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache 5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3795 Launched Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3785 Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3775D Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3775 Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3770D Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3770 Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3745D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3745 Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3740D Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3740 Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3736G Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3736F Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735G Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735F Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735E Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
ชุด Intel® NUC DE3815TYKHE Discontinued Q2'14 1 1.46 GHz 5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
ชุด Intel® NUC DN2820FYKH Discontinued Q4'13 2 2.16 GHz 7.5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
บอร์ด Intel® NUC DE3815TYBE Discontinued Q2'14 1 1.46 GHz 5 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
Intel® Compute Stick STCK1A32WFC Discontinued Q1'15 4 1.33 GHz กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700
Intel® Compute Stick STCK1A8LFC Discontinued Q2'15 4 1.33 GHz กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรี่ส์ Z3700