กราฟิก Intel® HD 5300

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y10c Discontinued Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y31 Discontinued Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y51 Discontinued Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y71 Discontinued Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y10 Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y10a Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y70 Discontinued Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB