กราฟิก Intel® HD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่นก่อนหน้า

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3600 Discontinued Q1'11 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® U5600 Discontinued Q1'11 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-390M Discontinued Q1'11 2 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-480M Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6300 Discontinued Q1'11 2 2.27 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-380UM Discontinued Q4'10 2 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-470UM Discontinued Q4'10 2 1.86 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-560 Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4600 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-370M Discontinued Q3'10 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-380M Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-460M Discontinued Q3'10 2 2.80 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-560M Discontinued Q3'10 2 3.20 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-560UM Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 1.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-580M Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640M Discontinued Q3'10 2 3.46 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660LM Discontinued Q3'10 2 3.06 GHz 2.26 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-680UM Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 1.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6100 Discontinued Q3'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6200 Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-550 Discontinued Q2'10 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-655K Discontinued Q2'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3400 Discontinued Q2'10 2 1.06 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330UM Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-430UM Discontinued Q2'10 2 1.73 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-540UM Discontinued Q2'10 2 2.00 GHz 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660UM Discontinued Q2'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® U5400 Discontinued Q2'10 2 1.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4500 Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-450M Discontinued Q2'10 2 2.66 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-680 Discontinued Q2'10 2 3.86 GHz 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® P6000 Discontinued Q2'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-530 Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-540 Discontinued Q1'10 2 3.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520M Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-520UM Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 1.07 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-540M Discontinued Q1'10 2 3.07 GHz 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-650 Discontinued Q1'10 2 3.46 GHz 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-660 Discontinued Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-661 Discontinued Q1'10 2 3.60 GHz 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-670 Discontinued Q1'10 2 3.73 GHz 3.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-610E Discontinued Q1'10 2 3.20 GHz 2.53 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620LM Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620M Discontinued Q1'10 2 3.33 GHz 2.66 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-620UM Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 1.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640LM Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-640UM Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4505 Discontinued Q1'10 2 1.86 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3405 Discontinued Q1'10 2 1.06 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330E Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-330M Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-350M Discontinued Q1'10 2 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-430M Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 2.26 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-660UE Discontinued Q1'10 2 2.40 GHz 1.33 GHz 4 MB