ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2348M Discontinued Q1'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2328M Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2370M Discontinued Q1'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2450M Discontinued Q1'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2700K Discontinued Q4'11 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2350M Discontinued Q4'11 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2367M Discontinued Q4'11 2 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2430M Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2435M Discontinued Q4'11 2 3.00 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2670QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2675QM Discontinued Q4'11 4 3.10 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2125 Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2640M Discontinued Q4'11 2 3.50 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2760QM Discontinued Q4'11 4 3.50 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2860QM Discontinued Q4'11 4 3.60 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Discontinued Q4'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330E Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2330M Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2340UE Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2357M Discontinued Q2'11 2 1.30 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2467M Discontinued Q2'11 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2557M Discontinued Q2'11 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2637M Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2677M Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 1.80 GHz 4 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2405S Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2105 Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2312M Discontinued Q2'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2610UE Discontinued Q1'11 2 2.40 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2655LE Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310M Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2410M Discontinued Q1'11 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2510E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2515E Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2520M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2537M Discontinued Q1'11 2 2.30 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2540M Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2617M Discontinued Q1'11 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2620M Discontinued Q1'11 2 3.40 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2629M Discontinued Q1'11 2 3.00 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2649M Discontinued Q1'11 2 3.20 GHz 2.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2657M Discontinued Q1'11 2 2.70 GHz 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-2500K Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2600K Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2630QM Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2635QM Discontinued Q1'11 4 2.90 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2710QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2715QE Discontinued Q1'11 4 3.00 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2720QM Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2820QM Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Discontinued Q1'11 4 3.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-2310E Discontinued Q1'11 2 2.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache