ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Launched Q3'12 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 55 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i73770T Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2.60 GHz 1.50 GHz 4 MB 13 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™i7-3635QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3.10 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3.20 GHz 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 25 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3.00 GHz 1.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2.30 GHz 1.50 GHz 3 MB 13 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2.80 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2.00 GHz 1.50 GHz 3 MB 13 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2.70 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2.60 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1.40 GHz 3 MB 13 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4000
ชุดอุปกรณ์ Intel® NUC DC53427HYE Discontinued Q2'13 2 2.80 GHz 1.80 GHz 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
Intel® NUC Kit DC3217BY Discontinued Q4'12 2 1.80 GHz 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
ชุด Intel® NUC DC3217IYE Discontinued Q4'12 2 1.80 GHz 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
บอร์ด Intel® NUC D33217GK Discontinued Q4'12 2 1.80 GHz 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
บอร์ด Intel® NUC D53427RKE Discontinued 2 2.80 GHz 1.80 GHz 17 W กราฟิก HD Intel® 4000
บอร์ด Intel® NUC D33217CK Discontinued Q4'12 2 1.80 GHz 17 W กราฟิก HD Intel® 4000