กราฟิก Intel® HD 4200

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610Y Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4302Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4202Y Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4220Y Launched Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010Y Launched Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4012Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4020Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030Y Launched Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 11.5 W กราฟิก Intel® HD 4200