ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4025U Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4030U Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4120U Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4510U Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4310U Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4005U Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600U Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100U Discontinued Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200U Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4500U Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache