ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB
Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB
Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache