ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4720HQ Discontinued Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4722HQ Discontinued Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210H Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690K Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790K Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590 Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590S Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4110M Discontinued Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4210M Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4410E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4422E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710HQ Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4710MQ Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712HQ Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4712MQ Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4310M Discontinued Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4340M Discontinued Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4610M Discontinued Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4810MQ Discontinued Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4910MQ Discontinued Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4000M Discontinued Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4100M Discontinued Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200H Discontinued Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4200M Discontinued Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4300M Discontinued Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4330M Discontinued Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4400E Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4402E Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4600M Discontinued Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700HQ Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4700MQ Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702HQ Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4702MQ Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770E Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4800MQ Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4900MQ Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1268L v3 Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache