ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4550U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4350U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4360U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4250U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก HD Intel® 5000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4260U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก HD Intel® 5000
Intel® NUC Kit D54250WYKH Discontinued Q4'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 15 W กราฟิก HD Intel® 5000
ชุด Intel® NUC D54250WYK Discontinued Q4'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 15 W กราฟิก HD Intel® 5000
บอร์ด Intel® NUC D54250WYB Discontinued Q4'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 15 W กราฟิก HD Intel® 5000