กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4950HQ Launched Q3'13 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4960HQ Launched Q4'13 4 3.80 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4980HQ Launched Q3'14 4 4.00 GHz 2.80 GHz 6 MB 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4850EQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4850HQ Launched Q3'13 4 3.50 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4860EQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4860HQ Launched Q1'14 4 3.60 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4870HQ Launched Q3'14 4 3.70 GHz 2.50 GHz 6 MB 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4750HQ Launched Q3'13 4 3.20 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4760HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770HQ Launched Q3'14 4 3.40 GHz 2.20 GHz 6 MB 47 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770R Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670R แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200