กราฟิก UHD Intel® 770

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ClockSpeed แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-13600K Launched Q4'22 14 5.10 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700K Launched Q4'22 16 5.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-13900K Launched Q4'22 24 5.80 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900KS Launched Q1'22 16 5.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500 Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500E Launched Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500T Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500TE Launched Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600 Launched Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600T Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700 Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700E Launched Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700T Launched Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700TE Launched Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i i9-12900 Launched Q1'22 16 5.10 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900E Launched Q1'22 16 5.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900T Launched Q1'22 16 4.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900TE Launched Q1'22 16 4.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600K Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700K Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-12900K Launched Q4'21 16 5.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache