กราฟิก UHD Intel® 750

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache