กราฟิก UHD Intel® Core™ สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6600HE Launched Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-11100HE Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500HE Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11850HE Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11155MLE Launched Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11155MRE Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11555MLE Launched Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11555MRE Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11865MLE Launched Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11865MRE Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11600H Launched Q3'21 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11260H Launched Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400H Launched Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500H Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11800H Launched Q2'21 8 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11850H Launched Q2'21 8 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900H Launched Q2'21 8 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11950H Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11980HK Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11855M Launched Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11955M Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6305 Launched Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 7505 Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1115G4E Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1115GRE Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1120G4 Launched Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1125G4 Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1125G4 Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1110G4 Launched Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1115G4 Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1115G4 Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache