ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i7-1185GRE Processor Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-1185G7E Processor Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-1185G7 Processor Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-1180G7 Processor Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-1165G7 Processor Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-1165G7 Processor Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-1160G7 Processor Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11375H Processor Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11370H Processor Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-1145GRE Processor Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-1145G7E Processor Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-1145G7 Processor Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-1140G7 Processor Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-1135G7 Processor Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-1135G7 Processor Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-1130G7 Processor Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11300H Processor Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBi58W Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBi716W Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBv58W Launched Q1'21 4 4.40 GHz
Intel® NUC 11 Compute Element CM11EBv716W Launched Q1'21 4 4.80 GHz
Intel® NUC 11 Pro Mini PC NUC11TNKv5 Launched Q1'21 4 4.40 GHz
Intel® NUC 11 Pro Mini PC NUC11TNKv7 Launched Q1'21 4 4.80 GHz
Intel® NUC 11 Performance Mini PC - NUC11PAQi70QA Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Performance Mini PC - NUC11PAQi50WA Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC 11 Enthusiast Mini PC - NUC11PHKi7CAA Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Enthusiast Kit - NUC11PHKi7C Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Performance kit - NUC11PAHi7 Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Performance kit - NUC11PAKi7 Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Performance kit - NUC11PAHi5 Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC 11 Performance kit - NUC11PAKi5 Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv70L Launched Q1'21 4 4.80 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv7 Launched Q1'21 4 4.80 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv50L Launched Q1'21 4 4.40 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHv5 Launched Q1'21 4 4.40 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKv7 Launched Q1'21 4 4.80 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKv5 Launched Q1'21 4 4.40 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi70Q Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi70L Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi7 Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi50W Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi50L Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNHi5 Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKi7 Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Pro Kit NUC11TNKi5 Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC 11 Pro Board NUC11TNBv7 Launched Q1'21 4 4.80 GHz
Intel® NUC 11 Pro Board NUC11TNBv5 Launched Q1'21 4 4.40 GHz
Intel® NUC 11 Pro Board NUC11TNBi7 Launched Q1'21 4 4.70 GHz
Intel® NUC 11 Pro Board NUC11TNBi5 Launched Q1'21 4 4.20 GHz
Intel® NUC M15 Laptop Kit - LAPBC710 Launched Q4'20 4 4.70 GHz
Intel® NUC M15 Laptop Kit - LAPBC510 Launched Q4'20 4 4.20 GHz