ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250 Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250P Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270 Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270P Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290 Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290P Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290T Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ME Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ML Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ME Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ML Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224G Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226G Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2244G Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2246G Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2274G Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276M Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286M Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2288G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2126G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2144G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2146G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2174G Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176M Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186M Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache