ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2288G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286M Launched Q2 '19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ML Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ME Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276M Launched Q2 '19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2276G Processor Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2274G Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ML Launched Q2' 19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ME Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2246G Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2244G Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226G Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224G Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186M Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176M Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2174G Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2146G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2144G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2126G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Xeon® E-2104G Processor Launched Q3'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® UHD Graphics P630
Intel® NUC 9 Pro Compute Element - NUC9VXQNB Launched Q1'20 8 5.00 GHz 2.40 GHz Intel® UHD Graphics P630
Intel® NUC 9 Pro Kit - NUC9VXQNX Launched Q1'20 8 5.00 GHz 2.40 GHz Intel® UHD Graphics P630