กราฟิก UHD Intel® 610

กราฟิก UHD Intel® 610

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6405 Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6405T Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905 Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905T Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5925 Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900 Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900E Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900T Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900TE Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5920 Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400 Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400E Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400T Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400TE Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 4305UE Launched Q2'19 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900 Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4900T Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4920 Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache