ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i9-10910 Processor Launched Q3'20 10 5.00 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i9-10900TE Processor Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900T Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900K Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i9-10900E Processor Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900 Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i9-10850K Processor Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980HK Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9880H Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900T Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KS Launched Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 127 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900 Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-8950HK Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-10700TE Processor Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700T Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700K Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-10700E Processor Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700 Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9850HL Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB 25 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9850HE Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9850H Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9750H Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700TE Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700T Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700E Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700 Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8850H Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8750H Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K Launched Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-8700B Processor Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7+8700
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8086K Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600T Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600K Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600 Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-10500TE Processor Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500T Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-10500E Processor Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500 Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400T Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400 Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600T Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600 Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-9500TE Processor Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500T Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-9500E Processor Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500 Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400T Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400H Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400 Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9300H Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600T Launched Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600K Launched Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600 Launched Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500B Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5+8500
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400B Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400 Launched Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5+8400
(แคช 9M, สูงสุด 4.00 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8300H Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10320 Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300T Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300 Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i3-10100TE Processor Launched Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100T Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i3-10100E Processor Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100 Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350K Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9320 Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300T Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300 Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100TE Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100T Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100HL Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB 25 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100E Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100 Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8350K Launched Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300 Launched Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300T Launched Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100H Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100B Launched Q3'18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GEL Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GE Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226GE Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290TE Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290E Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270TE Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270E Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250TE Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250E Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6600 Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6500T Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6500 Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600 Launched Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500T Launched Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500 Launched Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® NUC 9 Extreme Compute Element - NUC9i9QNB Launched Q1'20 8 5.00 GHz 2.40 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® NUC 9 Extreme Compute Element - NUC9i7QNB Launched Q1'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® NUC 9 Extreme Compute Element - NUC9i5QNB Launched Q1'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® NUC 9 Pro Compute Element - NUC9V7QNB Launched Q1'20 6 4.60 GHz 2.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
ชุด Intel® NUC 9 Extreme — NUC9i9QNX Launched Q1'20 8 5.00 GHz 2.40 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
ชุด Intel® NUC 9 Extreme — NUC9i7QNX Launched Q1'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
ชุด Intel® NUC 9 Extreme — NUC9i5QNX Launched Q1'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
ชุด Intel® NUC 9 Pro - NUC9V7QNX Launched Q1'20 6 4.60 GHz 2.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Whitebook LAPQC71A Launched Q2'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Whitebook LAPQC71B Launched Q2'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Whitebook LAPQC71C Launched Q2'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Whitebook LAPQC71D Launched Q2'20 6 4.50 GHz 2.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 630