ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i3-8140U Processor Discontinued Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8260U Processor Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-8145UE Processor Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-8365UE Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-8665UE Processor Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8130U Discontinued Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8250U Launched Q3'17 4 3.40 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8350U Launched Q3'17 4 3.60 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8550U Launched Q3'17 4 4.00 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8650U Launched Q3'17 4 4.20 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache