ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช TDP กราฟิกโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i7-8665UE Processor Launched Q2'19 4 4.40 GHz 1.70 GHz 8 MB 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8665U Launched Q2 '19 4 4.80 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8650U Launched Q3'17 4 4.20 GHz 1.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8565U Launched Q3'18 4 4.60 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8550U Launched Q3'17 4 4.00 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
Intel® Core™ i5-8365UE Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8365U Launched Q2 '19 4 4.10 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8350U Launched Q3'17 4 3.60 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8265U Launched Q3'18 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8250U Launched Q3'17 4 3.40 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
Intel® Core™ i3-8145UE Processor Launched Q2'19 2 3.90 GHz 2.20 GHz 4 MB 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8145U Launched Q3'18 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8130U Launched Q1'18 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
Mini PC Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G Launched Q2'19 4 4.60 GHz 1.80 GHz 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
Mini PC Intel® NUC 8 Mainstream-G Launched Q2'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNH Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNH Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNH Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
ชุด Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
ชุด Intel® NUC 8 Mainstream-G Launched Q2'19 4 4.60 GHz 1.80 GHz 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
ชุด Intel® NUC 8 Mainstream-G Launched Q2'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
Intel® NUC Kit NUC7i7DNHE Launched Q1'18 4 4.20 GHz 1.90 GHz 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
Intel® NUC Kit NUC7i7DNKE Launched Q1'18 4 4.20 GHz 1.90 GHz 15 W กราฟิก UHD Intel® 620
บอร์ด Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v7PNB Launched Q1'20 4 4.80 GHz 1.90 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
บอร์ด Intel® NUC 8 Pro Board NUC8v5PNB Launched Q1'20 4 4.10 GHz 1.60 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
บอร์ด Intel® NUC 8 Pro Board NUC8i3PNB Launched Q1'20 2 3.90 GHz 2.10 GHz กราฟิก UHD Intel® 620
บอร์ด Intel® NUC NUC7i7DNBE Launched Q1'18 4 4.20 GHz 1.90 GHz 15 W กราฟิก UHD Intel® 620