กราฟิก UHD Intel® 605

กราฟิก UHD Intel® 605

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver J5040 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver N5030 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver J5005 Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver N5000 Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB