กราฟิก UHD Intel® 600

กราฟิก UHD Intel® 600

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4025 Launched Q4'19 2 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4125 Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4020 Launched Q4'19 2 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N4120 Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4005 Discontinued Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4105 Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4000 Discontinued Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4100 Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB