ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KF Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900T Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900 Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9880H Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9980HK Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-9900KS Launched Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700KF Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700T Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700 Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700F Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9750H Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9750HF Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9850H Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-9850HE Processor Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-9850HL Processor Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-9700TE Processor Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-9700E Processor Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500 Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400 Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600 Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400T Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400F Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600KF Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500F Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9600T Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9500T Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9300H Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-9400H Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-9500TE Processor Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-9500E Processor Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-9300HF Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300T Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9300 Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100 Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100T Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350K Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9350KF Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9100F Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-9320 Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i3-9100HL Processor Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i3-9100E Processor Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i3-9100TE Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-8950HK Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700K Launched Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8750H Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8850H Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8559U Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i7-8700B Processor Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-8086K Processor Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7+8700
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8569U Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i7-8557U Processor Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 645
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600K Launched Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400 Launched Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600T Launched Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600 Launched Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8300H Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8259U Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8269U Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i5-8400B Processor Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-8500B Processor Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5+8500
(แคช 9M, สูงสุด 4.10 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5+8400
(แคช 9M, สูงสุด 4.00 GHz) มาพร้อมหน่วยความจำ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8279U Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i5-8257U Processor Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 645
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8350K Launched Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300 Launched Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8300T Launched Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-8109U Launched Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i3-8100H Processor Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i3-8100B Processor Launched Q3 '18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500 Launched Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5500T Launched Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600 Launched Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Celeron® G4900 Processor Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® G4900T Processor Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® G4920 Processor Launched Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® Processor G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® Processor G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176M Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186M Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2146G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2136 Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2134 Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2144G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2174G Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2126G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2124 Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2226G Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2234 Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2236 Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2244G Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2274G Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2246G Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224 Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2224G Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2288G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2276G Processor Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ME Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ML Launched Q2' 19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276ML Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2276M Launched Q2 '19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2286M Launched Q2 '19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2254ME Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GEL Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2278GE Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Xeon® E-2226GE Processor Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Z370 Chipset Launched Q4'17
Mobile Intel® HM370 Chipset Launched Q2'18
Mobile Intel® QM370 Chipset Launched Q2'18
Intel® H310 Chipset Launched Q2'18
Intel® H370 Chipset Launched Q2'18
Intel® Q370 Chipset Launched Q2'18
Intel® B360 Chipset Launched Q2'18
Intel® Z390 Chipset Launched Q4'18
Intel® B365 Chipset Launched Q4'18
Mobile Intel® CM246 Chipset Launched Q2'18
Intel® C246 Chipset Launched Q3'18
Intel® C242 Chipset Launched Q4'18

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย