ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'20 8 5.00 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'20 6 4.90 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 5.10 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 8 5.10 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 6 5.00 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'20 6 4.50 GHz 2.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 4 4.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 4 4.70 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 4 3.90 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 4 4.50 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB 15 W
Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 3 W
Q2'20 3 W
Q2'20 3 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย