ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช กราฟิกโปรเซสเซอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10980HK
(แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900T
(แคช 20M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900
(แคช 20M, สูงสุด 5.20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900F
(แคช 20M, สูงสุด 5.20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900KF
(แคช 20M, สูงสุด 5.30 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10900K
(แคช 20M, สูงสุด 5.30 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-10885H
(แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
Intel® Core™ i9-10900TE Processor
(20M Cache, up to 4.60 GHz)
Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i9-10900E Processor
(20M Cache, up to 4.70 GHz)
Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i9-10850K Processor
(20M Cache, up to 5.20 GHz)
Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10510U
(แคช 8M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q3'19 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10710U
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q3'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10750H
(แคช 12M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q2'20 6 5.00 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
Intel® Core™ i7-10850H Processor
(12M Cache, up to 5.10 GHz)
Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10875H
(แคช 16M, สูงสุด 5.10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700KF
(แคช 16M, สูงสุด 5.10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700T
(แคช 16M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700K
(แคช 16M, สูงสุด 5.10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700
(แคช 16M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700F
(แคช 16M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10810U
(แคช 12M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q2'20 6 4.90 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10610U
(แคช 8M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q2'20 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
Intel® Core™ i7-10700E Processor
(16M Cache, up to 4.50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-10700TE Processor
(16M Cache, up to 4.50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i7-10870H Processor
(16M Cache, up to 5.00 GHz)
Launched Q3'20 8 5.00 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10210U
(แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10300H
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'20 4 4.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400H
(แคช 8M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400T
(แคช 12M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400F
(แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600T
(แคช 12M, สูงสุด 4.00 GHz)
Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10400
(แคช 12M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600
(แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600K
(แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10500T
(แคช 12M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10600KF
(แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-10310U
(แคช 6M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
Intel® Core™ i5-10500TE Processor
(12M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-10500E Processor
(12M Cache, up to 4.20 GHz)
Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i5-10200H Processor
(8M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10110U
(แคช 4M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10320
(แคช 8M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300
(แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10300T
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100
(แคช 6M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100T
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i3-10100E Processor
(6M Cache, up to 3.80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Core™ i3-10100TE Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-10100F
(แคช 6M, สูงสุด 4.30 GHz)
Launched Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-10855M
(แคช 12M, สูงสุด 5.10 GHz)
Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ W-10885M
(แคช 16M, สูงสุด 5.30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270
(แคช 16M, 3.40 GHz)
Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250P
(แคช 12M, 4.10 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290T
(แคช 20M, 1.90 GHz)
Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250
(แคช 12M, 3.30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290P
(แคช 20M, 3.70 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290
(แคช 20M, 3.20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270P
(แคช 16M, 3.80 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® P630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290TE
(แคช 20M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250E
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1250TE
(แคช 12M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1290E
(แคช 20M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270E
(แคช 16M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-1270TE
(แคช 16M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 6405U
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB กราฟิก UHD Intel®
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6500T
(แคช 4M, 3.50 GHz)
Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6500
(แคช 4M, 4.10 GHz)
Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400
(แคช 4M, 4.00 GHz)
Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6400T
(แคช 4M, 3.40 GHz)
Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold G6600
(แคช 4M, 4.20 GHz)
Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 630
Intel® Pentium® Gold G6400TE Processor
(4M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Pentium® Gold G6400E Processor
(4M Cache, 3.80 GHz)
Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900
(แคช 2M, 3.40 GHz)
Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5900T
(แคช 2M, 3.20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5920
(แคช 2M, 3.50 GHz)
Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® Processor G5900E
(2M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
Intel® Celeron® Processor G5900TE
(2M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905T
(แคช 4M, 3.30 GHz)
Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5925
(แคช 4M, 3.60 GHz)
Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® G5905
(แคช 4M, 3.50 GHz)
Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 610
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® 5205U
(แคช 2M, 1.90 GHz)
Launched Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB กราฟิก UHD Intel®
Intel® Celeron® Processor 5305U
(2M Cache, 2.3 GHz)
Launched Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB กราฟิก UHD Intel®
ชิปเซ็ต Intel® B460 Launched Q2'20
ชิปเซ็ต Intel® H410 Launched Q2'20
ชิปเซ็ต Intel® Z490 Launched Q2'20
ชิปเซ็ต Intel® H470 Launched Q2'20
ชิปเซ็ต Intel® Q470 Launched Q2'20
ชิปเซ็ต Intel® W480 Launched Q2'20
Intel® H420E Chipset Launched Q2'20
Intel® W480E Chipset Launched Q2'20
Intel® Q470E Chipset Launched Q2'20
Intel® HM470 Chipset Launched Q2'20
Intel® QM480 Chipset Launched Q2'20
Intel® WM490 Chipset Launched Q2'20

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย