Meteor Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
แคช
ชื่อ GPU
Q2'24 12 4.8 GHz 12 MB Intel® Graphics
Q2'24 16 5 GHz 24 MB Intel® Arc™ graphics
Q2'24 12 4.9 GHz 12 MB Intel® Graphics
Q2'24 16 4.8 GHz 24 MB Intel® Arc™ graphics
Q2'24 12 4.4 GHz 12 MB Intel® Graphics
Q2'24 14 4.6 GHz 18 MB Intel® Arc™ graphics
Q2'24 12 4.3 GHz 12 MB Intel® Graphics
Q2'24 14 4.5 GHz 18 MB Intel® Arc™ graphics
Q2'24 8 4.2 GHz 10 MB Intel® Graphics
Q4'23 12 4.3 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 12 4.8 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 12 4.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 16 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics
Q4'23 12 4.9 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 12 4.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 12 4.8 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Graphics
Q4'23 16 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics
q4'23 14 4.6 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics
Q4'23 16 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics
Q4'23 14 4.5 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® Arc™ graphics

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย