Tiger Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11155MRE
(แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11555MLE
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11555MRE
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11155MLE
(แคช 8M, สูงสุด 3.10 GHz)
Launched Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11865MLE
(แคช 24M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11865MRE
(แคช 24M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11855M
(แคช 18M, 3.20 GHz)
Launched Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® W-11955M
(แคช 24M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11980HK
(แคช 24M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11950H
(แคช 24M, สูงสุด 4.90 GHz)
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-11900H
(แคช 24M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11850HE
(แคช 24M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11600H
(แคช 18M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q3'21 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11390H
(แคช 12M, สูงสุด 5.00 GHz, พร้อม IPU)
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1195G7
(แคช 12M, สูงสุด 5.00 GHz)
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1195G7
(แคช 12M, สูงสุด 5.00 GHz, พร้อม IPU)
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11850H
(แคช 24M, สูงสุด 4.80 GHz)
Launched Q2'21 8 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11800H
(แคช 24M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q2'21 8 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11370H
(แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz พร้อม IPU)
Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11375H
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz พร้อม IPU)
Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1180G7
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz กับ IPU)
Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1185GRE
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1185G7E
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1160G7
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz กับ IPU)
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1165G7
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz)
Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1185G7
(แคช 12M, สูงสุด 4.80 GHz กับ IPU)
Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1165G7
(แคช 12M, สูงสุด 4.70 GHz กับ IPU)
Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500HE
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11320H
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz, พร้อม IPU)
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1155G7
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1155G7
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz, พร้อม IPU)
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500H
(แคช 12M, สูงสุด 4.60 GHz)
Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400H
(แคช 12M, สูงสุด 4.50 GHz)
Launched Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11260H
(แคช 12M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11300H
(แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz พร้อม IPU)
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1140G7
(แคช 8M, สูงสุด 4.20 GHz กับ IPU)
Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1145G7
(แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz กับ IPU)
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1145G7E
(แคช 8M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1145GRE
(แคช 8M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1135G7
(แคช 8M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1135G7
(แคช 8M, สูงสุด 4.20 GHz กับ IPU)
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1130G7
(แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz กับ IPU)
Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-11100HE
(แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz)
Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1115GRE
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1115G4E
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1125G4
(แคช 8M, สูงสุด 3.70 GHz)
Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1125G4
(แคช 8M, สูงสุด 3.70 GHz กับ IPU)
Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1120G4
(แคช 8M, สูงสุด 3.50 GHz กับ IPU)
Launched Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1115G4
(แคช 6M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1110G4
(แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz กับ IPU)
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-1115G4
(แคช 6M, สูงสุด 4.10 GHz กับ IPU)
Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 7505
(แคช 4M, สูงสุด 3.50 GHz กับ IPU)
Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6600HE
(แคช 8M, สูงสุด 2.60 GHz)
Launched Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6305
(แคช 4M, 1.80 GHz กับ IPU)
Launched Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 6305E
(แคช 4M, 1.80 GHz)
Launched Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® HM570E Chipset Launched Q3'21
Intel® QM580E Chipset Launched Q3'21
Intel® RM590E Chipset Launched Q3'21
Intel® HM570 Chipset Launched Q2'21
Intel® WM590 Chipset Launched Q2'21
Intel® QM580 Chipset Launched Q2'21
ชิปเซ็ต Intel® C256 Launched Q3'21
ชิปเซ็ต Intel® C252 Launched Q3'21

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย