Snow Ridge เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5362
(แคช 27M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 24 2.20 GHz 27 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5352
(แคช 22.5M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5342
(แคช 18M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5332
(แคช 13.5M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5322
(แคช 9M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5742
(แคช 18M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5721
(แคช 9M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5752
(แคช 22.5M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5731
(แคช 13.5M, 2.2GHz)
Launched Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5931B
(แคช 13.5M, 2.20 GHz)
Launched Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5962B
(แคช 27M, 2.20 GHz)
Launched Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5921B
(แคช 9M, 2.20 GHz)
Launched Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5942B
(แคช 18M, 2.20 GHz)
Launched Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย