Gemini Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver J5005
(แคช 4M, สูงสุด 2.80 GHz)
Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver N5000
(แคช 4M, สูงสุด 2.70 GHz)
Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4105
(แคช 4M, สูงสุด 2.50 GHz)
Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® J4005
(แคช 4M, สูงสุด 2.70 GHz)
Discontinued Q4'17 2 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4100
(แคช 4M, สูงสุด 2.40 GHz)
Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4000
(แคช 4M, สูงสุด 2.60 GHz)
Discontinued Q4'17 2 1.10 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย