ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB
Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB
Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB
Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB
Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB
Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
Launched Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB
Launched Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB
Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB
Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB
Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB
Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB
Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB
Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB
Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB
Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB
Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB
Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'17
Launched Q1'17
Launched Q1'17
Launched Q1'17
Launched Q1'17
Launched Q1'17
Launched Q3'17

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย