ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1285 v6
(แคช 8M, 4.10 GHz)
Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1245 v6
(แคช 8M, 3.70 GHz)
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1230 v6
(แคช 8M, 3.50 GHz)
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1280 v6
(แคช 8M, 3.90 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1225 v6
(แคช 8M, 3.30 GHz)
Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1275 v6
(แคช 8M, 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1270 v6
(แคช 8M, 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1240 v6
(แคช 8M, 3.70 GHz)
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1220 v6
(แคช 8M, 3.00 GHz)
Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1505M v6
(แคช 8M, 3.00 GHz)
Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E3-1535M v6
(แคช 8M, 3.10 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6
(8M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i7-7740X
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB
ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ X i5-7640X
(แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz)
Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7920HQ
(แคช 8M, สูงสุด 4.10 GHz)
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820HK
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7600U
(แคช 4M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820HQ
(แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz)
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7660U
(แคช 4M, สูงสุด 4.00 GHz)
Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7560U
(แคช 4M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7567U
(แคช 4M, สูงสุด 4.00 GHz)
Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700T
(แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700
(แคช 8M, สูงสุด 4.20 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700K
(แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz)
Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7500U
(แคช 4M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7Y75
(แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7440HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7Y57
(แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7300U
(แคช 3M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7267U
(แคช 4M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7287U
(แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7360U
(แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz)
Launched Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7260U
(แคช 4M, สูงสุด 3.40 GHz)
Launched Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500T
(แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz)
Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500
(แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600K
(แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz)
Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600
(แคช 6M, สูงสุด 4.10 GHz)
Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600T
(แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400T
(แคช 6M, สูงสุด 3.00 GHz)
Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7300HQ
(แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz)
Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7Y54
(แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz)
Launched Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7200U
(แคช 3M, สูงสุด 3.10 GHz)
Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7020U
(แคช 3M, 2.30 GHz)
Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7130U
(แคช 3M, 2.70 GHz)
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300T
(แคช 4M, 3.50 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300
(แคช 4M, 4.00 GHz)
Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7320
(แคช 4M, 4.10 GHz)
Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100T
(แคช 3M, 3.40 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7350K
(แคช 4M, 4.20 GHz)
Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7167U
(แคช 3M, 2.80 GHz)
Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB
Intel® Core™ i3-7102E Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB
Intel® Core™ i3-7101TE Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100H
(แคช 3M, 3.00 GHz)
Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Intel® Core™ i3-7101E Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7100E Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100
(แคช 3M, 3.90 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100U
(แคช 3M, 2.40 GHz)
Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3-7Y32
(แคช 4M, สูงสุด 3.00 GHz)
Launched Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ m3-7Y30
(แคช 4M, 2.60 GHz)
Launched Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 4415Y
(แคช 2M, 1.60 GHz)
Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 4415U
(แคช 2M, 2.30 GHz)
Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Gold 4410Y
(แคช 2M, 1.50 GHz)
Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4620
(แคช 3M, 3.70 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4560T
(แคช 3M, 2.90 GHz)
Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4600T
(แคช 3M, 3.00 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4560
(แคช 3M, 3.50 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G4600
(แคช 3M, 3.60 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930E
(แคช 2M, 2.90 GHz)
Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930TE
(แคช 2M, 2.70 GHz)
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930T
(แคช 2M, 2.70 GHz)
Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3950
(แคช 2M, 3.00 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930
(แคช 2M, 2.90 GHz)
Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965Y
(แคช 2M, 1.50 GHz)
Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3965U
(แคช 2M, 2.20 GHz)
Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 3865U
(แคช 2M, 1.80 GHz)
Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
ชิปเซ็ต Intel® X299 Launched Q2'17
ชิปเซ็ต Intel® Q250 Launched Q1'17
ชิปเซ็ต Intel® B250 Launched Q1'17
ชิปเซ็ต Intel® Q270 Launched Q1'17
ชิปเซ็ต Intel® Z270 Launched Q1'17
ชิปเซ็ต Intel® H270 Launched Q1'17
ชิปเซ็ต Intel® C422 Launched Q3'17

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย