Apollo Lake เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 12 W
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 9.5 W
Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W
Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W
Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q3'19 2 2.50 GHz 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 4 2.30 GHz 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 2 2.00 GHz 2 MB 10 W
Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB 10 W
Q3'19 2 2.40 GHz 1.10 GHz 2 MB 6 W
Q3'16 2 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache 6 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย