Pine Cove เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Transcede™ T3100 Launched Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T3120 Discontinued Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T3150 Launched Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2150 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2120 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2100 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2130 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB