Broadwell E เดิมของผลิตภัณฑ์

Broadwell E เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6850K
(แคช 15M, สูงสุด 3.80 GHz)
Discontinued Q2'16 6 3.80 GHz 3.60 GHz 15 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6800K
(แคช 15M, สูงสุด 3.60 GHz)
Discontinued Q2'16 6 3.60 GHz 3.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6900K
(แคช 20M, สูงสุด 3.70 GHz)
Discontinued Q2'16 8 3.70 GHz 3.20 GHz 20 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition
(แคช 25M, สูงสุด 3.50 GHz)
Discontinued Q2'16 10 3.50 GHz 3.00 GHz 25 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย