Presler เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 935
(แคช 4M, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 915
(แคช 4M, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 925
(แคช 4M, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 945
(แคช 4M, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 960
(แคช 4M, 3.60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 920
(แคช 4M, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 930
(แคช 4M, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 940
(แคช 4M, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 950
(แคช 4M, 3.40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition 955
(แคช 4M, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition 965
(แคช 4M, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 920
(แคช 4M, 2.8 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย