Presler เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย