Montvale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q4'07 2 1.66 GHz 18 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.60 GHz 18 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.60 GHz 24 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 1 1.60 GHz 12 MB L3 Cache 75 W
Q4'07 2 1.42 GHz 12 MB L3 Cache 104 W
Q4'07 2 1.66 GHz 8 MB L3 Cache 104 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย