Moorefield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560
(แคช 2M, สูงสุด 1.83 GHz)
Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3580
(แคช 2M, สูงสุด 2.33 GHz)
Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3530
(แคช 2M, สูงสุด 1.33 GHz)
Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3570
(แคช 2M, สูงสุด 2.00 GHz)
Discontinued Q3'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3590
(แคช 2M, สูงสุด 2.50 GHz)
Discontinued Q3'15 4 2 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย