Ivy Bridge EN เดิมของผลิตภัณฑ์

Ivy Bridge EN เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2440 v2
(แคช 20M, 1.90 GHz)
Discontinued Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450 v2
(แคช 20M, 2.50 GHz)
Discontinued Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450L v2
(แคช 25M, 1.70 GHz)
Discontinued Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2470 v2
(แคช 25M, 2.40 GHz)
Discontinued Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1428L v2
(แคช 15M, 2.20 GHz)
Launched Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2407 v2
(แคช 10M, 2.40 GHz)
Discontinued Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2418L v2
(แคช 15M, 2.00 GHz)
Launched Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2420 v2
(แคช 15M, 2.20 GHz)
Discontinued Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430 v2
(แคช 15M, 2.50 GHz)
Discontinued Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430L v2
(แคช 15M, 2.40 GHz)
Discontinued Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2448L v2
(แคช 25M, 1.80 GHz)
Launched Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2428L v2
(แคช 20M, 1.80 GHz)
Launched Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2403 v2
(แคช 10M, 1.80 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย