Braswell เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย