870 เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
1.1 0 W
USB 2.0 0 W