Sandy Bridge EP เดิมของผลิตภัณฑ์

Sandy Bridge EP เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4650
(แคช 20M, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 3.30 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4603
(แคช 10M, 2.00 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 4 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4617
(แคช 15M, 2.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4620
(แคช 16M, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 2.60 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4650L
(แคช 20M, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4607
(แคช 12M, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4640
(แคช 20M, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 2.80 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-4610
(แคช 15M, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2670
(แคช 20M, 2.60 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.30 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1620
(แคช 10M, 3.60 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1660
(แคช 15M, 3.30 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1650
(แคช 12M, 3.20 GHz, 0.0 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2637
(แคช 5M, 3.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 2 3.50 GHz 3.00 GHz 5 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2665
(แคช 20M, 2.40 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.10 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2690
(แคช 20M, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 2.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2648L
(20M, 1.80 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2620
(แคช 15M, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630
(แคช 15M, 2.30 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 2.80 GHz 2.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2603
(แคช 10M, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2640
(แคช 15M, 2.50 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650
(แคช 20M, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 2.80 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2667
(แคช 15M, 2.90 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 3.50 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2609
(แคช 10M, 2.40 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 4 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2643
(แคช 10M, 3.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.30 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2630L
(แคช 15M, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2650L
(แคช 20M, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2660
(แคช 20M, 2.20 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.00 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2680
(แคช 20M, 2.70 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.50 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2687W
(แคช 20M, 3.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 3.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2658
(20M, 2.10 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 2.40 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย