Sandy Bridge EN เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450L
(แคช 20M, 1.80 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2450
(แคช 20M, 2.10 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2440
(แคช 15M, 2.40 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430L
(แคช 15M, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2407
(แคช 10M, 2.20 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2403
(แคช 10M, 1.80 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2430
(แคช 15M, 2.20 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2420
(แคช 15M, 1.90 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2470
(แคช 20M, 2.30 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2448L
(20M, 1.8 GHz, 8.0 GT/s Intel® QPI)
Launched Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2428L
(15M, 1.8 GHz, 7.2 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-2418L
(10M, 2.0 GHz, 6.4 GT/s Intel® QPI)
Launched Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E5-1428L
(แคช 15M, 1.8 GHz)
Discontinued Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 1405
(แคช 5M, 1.2 GHz)
Discontinued Q2'12 2 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย