Denverton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® C3338R
(แคช 4M, สูงสุด 2.20 GHz)
Launched Q2'20 2 2.20 GHz 1.80 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® C3758R
(แคช 16M, 2.40 GHz)
Launched Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® C3558R
(แคช 8M, 2.40 GHz)
Launched Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® C3436L
(แคช 8M, 1.30 GHz)
Launched Q2'20 4 1.30 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3336
(4M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'18 2 1.50 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3950
(16M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q3'17 16 2.20 GHz 1.70 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3808
(12M Cache, up to 2.0 GHz)
Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3750
(16M Cache, up to 2.40 GHz)
Launched Q3'17 8 2.40 GHz 2.20 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3558
(8M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q3'17 4 2.20 GHz 2.20 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3858
(12M Cache, up to 2.0 GHz)
Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3308
(4M Cache, up to 2.10 GHz)
Launched Q3'17 2 2.10 GHz 1.60 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3708
(16M Cache, up to 1.70 GHz)
Launched Q3'17 8 1.70 GHz 1.70 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3955
(16M Cache, up to 2.40 GHz)
Launched Q3'17 16 2.40 GHz 2.10 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3850
(12M Cache, up to 2.40 GHz)
Launched Q3'17 12 2.40 GHz 2.10 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3830
(12M Cache, up to 2.30 GHz)
Launched Q3'17 12 2.30 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3508
(8M Cache, up to 1.60 GHz)
Launched Q3'17 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3538
(8M Cache, up to 2.10 GHz)
Launched Q3'17 4 2.10 GHz 2.10 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3958
(16M Cache, up to 2.0 GHz)
Launched Q3'17 16 2.00 GHz 2.00 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3758
(16M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q3'17 8 2.20 GHz 2.20 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3338
(4M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q1'17 2 2.20 GHz 1.50 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย