Paxville เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 165 W
2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 135 W
2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache 165 W
2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 165 W
2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 165 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย