Paxville เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย