Rangeley เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel Atom® Processor C2316
(1M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'17 2 1.50 GHz 1 MB
Intel Atom® Processor C2516
(2M Cache, 1.40 GHz)
Launched Q3'17 4 1.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2508
(แคช 2M, 1.25 GHz)
Launched Q2'14 4 1.25 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2308
(แคช 1M, 1.25 GHz)
Launched Q2'14 2 1.25 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2338
(แคช 1M, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2358
(แคช 1M, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2518
(แคช 2M, 1.70 GHz)
Launched Q3'13 4 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2538
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2558
(แคช 2M, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2718
(แคช 4M, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 8 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2738
(แคช 4M, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2758
(แคช 4M, 2.40 GHz)
Launched Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย