Centerton เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® S1260
(แคช 1M, 2.00 GHz)
Discontinued Q4'12 2 2.00 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® S1240
(แคช 1M, 1.60 GHz)
Discontinued Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® S1220
(แคช 1M, 1.60 GHz)
Discontinued Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย