Irwindale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
BornOnDate
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 55 W
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 110 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย