Irwindale เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ BornOnDate # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.40E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.60E Ghz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.80E GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00E Ghz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.00 GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.20 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.40 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 3.60 GHz แบบ 64 บิต, แคช 2M, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® 2.80 GHz แบบ 64 บิต, แคช 1M, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย