Cranford เดิมของผลิตภัณฑ์

Cranford เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ BornOnDate # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.16 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.16 GHz 1 MB L2 Cache
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.66 GHz, 1M Cache, 667 MHz FSB Discontinued 1 3.66 GHz 1 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย