Smithfield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 820
(แคช 2M, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 830
(แคช 2M, 3.00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 840
(แคช 2M, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition 840
(แคช 2M, 3.20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D 805
(แคช 2M, 2.66 GHz, 533 MHz FSB)
Discontinued Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย