Smithfield เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ClockSpeedMax
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 130 W
Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 95 W
Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 130 W
Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 130 W
Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache 95 W

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย